Guardia Turca de Smyrna

Kangal Özellikler

Kangal

Ülkemizin en gözde köpeklerinden olan Kangal ırkının kökeni ile ilgili net bilgi bulunmamakla birlikte, yaygın kanaat, Orta Asya’dan göç eden Türk kavimleriyle birlikte Anadolu coğrafyasına geldiği yönündedir. Kimi görüşe göre ise çok daha uzun süredir Anadolu’da zaten vardır.

Ağırlıklı olarak iş köpeği olarak tanımlayabileceğimiz bu endemik ırk, çok uzun zamandır Anadolu’da özellikle Sivas ili Kangal ilçesi ve çevresinde, uzun yayla olarak tabir edilen bölgede yoğunlaşmıştır.

Kangal soyunun devamı, özellikle doğal ortamda baskın olan erkek köpeklerin, Anadolu köylerinde ve yaylalarında çobanların yanındaki dişilerle, bir mücadele sonucunda ve doğal seleksiyon ile gerçekleşen eşleşmeler sayesinde sağlanmıştır. Bu şekilde Kangal ırkı günümüze kadar saflığını sürdürmüş olup en iyi genleri taşıyan baskın ve güçlü köpekler, kendinden sonra gelenlere bu özelliklerini aktarmıştır. Bu özelliği ile Kangal, nadir, doğal, safkan köpeklerdendir.

Kangal, dünya üzerinde sürü koruma alanında bilinen en iyi köpek ırkıdır ve ülkemizin, birkaç tarım ürünüyle birlikte, bilinen en tanınmış canlısıdır.

Kangalın Karakter Özellikleri

Kendi sürüsünü ve ailesini koruma konusunda son derece cesur, arazide korkusuz olmakla birlikte, son derece duygusal ve naiftir.

Genel olarak, bir tehlike sezmediği sürece, diğer hayvanlara ve canlılara karşı agresif tavırlar sergilemez. Bir diğer Anadolu çoban köpeği Akbaş kadar olmasa da özellikle arazide şüpheci tavırlar sergilerler.

Kangallar, zaman zaman söz dinlememe konusunda eleştirilirler. Aslında bu durum, yaptığı görev gereği bazen gereklidir. Bu özellik, arazide yırtıcılara karşı inisiyatif almaktan kaçınmaması için olmazsa olmaz karakter özelliklerinden olup anlık olarak tepki vermesi, başta kurt ve çakallara karşı olmak üzere koruduğu sürüye zarar gelmemesi için son derece önemlidir.

Bekçilik konusunda, bu konuda nam yapmış diğer safkan türler kadar olmasa da başarılı sayılırlar. Korudukları alanlarda yabancı bireylere pek müsaade etmezler. Özellikle diğer canlılara karşı kendi alanlarında oldukça tahammülsüzdürler.

Diğer Çoban Köpekleri ile Farkları

Son dönemlerde, Kangal da dahil olmak üzere bazı ırklar için “Anadolu Karabaşı” tanımlaması altında genelleme yapılmaya çalışan görüşler de vardır. Fakat Kangalın, uzun yayla yöresine ait, özellikle fiziki ve karakter yapısı olarak diğer yine boz / karabaş tanımlamasına uygun diğer ırklardan çok belirgin farklılıkları vardır.

Fiziksel Özellikler

Renk çeşitliliği genellikle boz olmakla birlikte sarıya çalan ağırlıkta görülür. En belirgin farklılık, tüm canlılarda olduğu gibi kafatası yapısındadır. Kangal ırkının alın stopları belli belirsizdir. Arka ayak yapıları ve kemik kalınlıkları, başta Tuz Gölü ve Aksaray havzasındaki Malaklı ve diğer Anadolu çoban köpeklerinden oldukça farklıdır.

Kangal köpeğinin ayırt edici özelliklerinden biri de göz yapısıdır. Gözler sürmeli, genellikle kestane rengi ve çekiktir.

Kangal

Kuyrukları diğer köpeklere göre daha kalın ve genellikle sarmal şekildedir. Post yapıları çift katlıdır. Arka ayak basarları düz karşıya bakar. Çift tırnaklı olan genetik rahatsızlık, genel inanışın aksine kesinlikle safkanlık belirtisi değildir ve kusur olarak kabul edilir. Tırnak renkleri genellikle siyah olmakla birlikte beyaz renkte de olabilmektedir.

Erkekleri genellikle 75-82 cm arasında, dişiler 68-75 cm arasındadır.

Kangal Sağlığı

Özellikle yavruyken bakım oldukça önemli olup aşı takvimlerine son derece önem gösterilmelidir.

Genetik olarak bilinen bir hastalığı olmamakla birlikte bilinçsiz ve kontrolsüz üretim ve aile içi eşleşmelerden ötürü bazı köpeklerde başta kalça çıkığı olmak üzere eklem rahatsızlıklarına rastlanır. Özellikle yavru döneminde, bolca hareket edecek alana ihtiyaç duyarlar. Aksi halde eklem rahatsızlıklarına daha açık hale gelebilirler.

Sıcak soğuk tüm coğrafi şartlara uyum sağlamakla birlikte soğuk iklimler onlar için daha iyidir.

Türkiye’de Kangal

Ülkemizde son dönemde hayvancılığın azalması ve şehirleşmenin artışıyla, Kangalın şehirlerdeki popülaritesi oldukça artmış, bir iş köpeği olarak görülmesi durumu ise giderek azalmıştır.

Türkiye’nin her yerinde görülen kangal ırkının şu anda en yoğun popülasyonu yine Sivas ve Malatya ili sınırında Kangal ilçesi ve çevre köylerde olup, uzun yayla olarak tabir edilen bölgededir.

Irkın standartlarının doğru olarak belirlenip ivedi olarak kayıtlı üretime geçilmemesi durumunda yakın gelecekte safkan olarak tabir ettiğimiz köpeklerin soyunun devam etmesi çok zor gözükmektedir.

Kangal Yavruları

Çiftliğimizde üretilen safkan Kangal yavrularını satın almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Scroll to Top
Bizi arayın